Så ska blåljussamarbetet förbättras

KORTNYTT. En ny nationell vägledning från MSB ska skapa bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV). 

Myndigheten för samhällsskydds och beredskap (MSB) har tillsammans med Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänst Syd, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Katastrofmedicinskt centrum tagit fram rapporten ”Vägledning - samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)”. 

− Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till att det är viktigt att aktörerna jobbar systematisk med planering, utbildning och övning, både enskilt och aktörsgemensamt för att få effektiva och samordnade insatser vid PDV-händelser, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef, MSB, i ett pressmeddelande. 

Syftet med vägledningen är att skapa effektiva och samordnade insatser och att ge stöd för att planera och förbereda organisationen inför en PDV-händelse. Bland annat ska bättre kommunikation och gemensamma övningar främja ett bättre samarbete mellan blåljuspersonal.

Login