Så mycket tjänar ÖB och cheferna under Hultqvist

LÖNEÖKNING. Generaldirektörer och andra myndighetstoppar får nu tillskott i lönekuverten. En generaldirektör får även bil.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har satt nya löner för myndighetscheferna under försvarsdepartementet. De nya lönerna gäller från oktober förra året. Lönehöjningen är en justering av två inom avtalsperioden som sträcker sig under tre år fram till 30 september år 2020. 

Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén får nu 3 000 kronor mer i lönekuvertet. Det innebär att hans månadslön nu är 160 500 kronor.  
Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten, har de senaste tre åren höjt sin lön med nästan 7 000 kronor. Efter den senaste löneförhöjningen har han nu 114 000 kronor i månadslön. 

Jens Mattson har utsetts till ny generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han börjar den 12 augusti och efterträder då Jan-Olof Lind som nu är statssekreterare hos försvarsministern. När Mattson börjar får han nästan 5 000 kronor mer i lönekuvertet än Lind, 111 000 kronor i månaden.  
I anställningskontraktet ingår även fri bil, så Mattson har den förmånen så länge han är generaldirektör för FOI. 

Login