S-attacken mot M spårad till Kuwait 

PÅVERKAN. I valrörelsens slutskede har det uppmärksammats att socialdemokratiska lokalpolitiker spridit desinformation om Moderaternas politik på arabiska. Nu har en extern granskning spårat ursprungskällan till Kuwait.

Med bara några dagar kvar till riksdagsvalet försöker partierna att locka väljare. Men allt har inte följt fair play. Moderaterna har reagerat kraftigt på att fem socialdemokratiska företrädare på lokalnivå spridit falsk information på arabiska med felaktiga påståenden om M:s politik. Agerandet har dock fördömts av både Socialdemokraternas presschef och partiledare.  

Moderaterna har rapporterat händelsen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa  (OSSE), som övervakar det svenska valet. Och frågan har också belysts av Financial Times.

– Vi har varit förberedda på att utländsk makt skulle försöka påverka det svenska valsystemet. Vi hade aldrig kunnat drömma om att hotet skulle komma inifrån landet och från vår huvudmotståndare, sade Anders Edholm (M), vice partisekreterare, till Financial Times. 

Login