Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Edward Deverell, universitetslektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och huvudförfattaren, publicerade nyligen en studie. Den undersöker hur den ryska statligt styrda nyhetsorganisationen Sputnik narrativ om de nordiska länderna analyseras.

Studien visar att det finns en markant skillnad mellan hur Sverige och resten av grannländerna skildras.

– Vi ser väldigt stora skillnader. Sverige skildras på ett mycket mer negativt vis än sina grannar medan Finland är det land som beskrivs mest positivt, följt av Norge, säger Edward Deverell i ett pressmeddelande.

Sveriges grannländer

Anledningen till att Norge och Finland skildras mer positivt eller neutralt av rysk media kan möjligen förklaras av att de länderna gränsar till Ryssland. I det finska fallet finns en lång period av närmare relationer och gemensam historia, anser Edward Deverell. Med Danmark visar studien att det inte är landet i sig som är måltavlan för det negativa narrativet, utan att det är nog ett sätt att visa på splittring inom EU. 

– Här pekar berättarens perspektiv på att EU är roten till mycket av det onda som sker i det danska samhället, säger Edward Deverell.

Medan i Sveriges fall så kommer frågan om migration upp kontinuerligt i Sputniks nyhetsflöde ur ett negativt narrativ. Dock så tillägger forskarna att ett gemensamt tema är att de nordiska länderna är “ryssofober” och i varierande utsträckning i ständig konflikt med Ryssland.

Informationspåverkan

Studiens syfte är att förstå hur informationspåverkan bedrivs och belysa de processer som sker under påverkansarbete, menar forskarna. De tillägger att studien analyserar också syftet varför stater använder sig av informationspåverkan för att försöka underminera internationell säkerhet.

– Informationspåverkan är ett begrepp som både forskarvärlden och praktikervärlden brottas med. Det har egentligen funnits i alla tider, men nu med sociala medier yttrar det sig väldigt annorlunda jämfört med hur det var tidigare. Vi tycker därför att det finns skäl att ta fram verktyg så att man kan förstå och tolka de här till synes rätt svårförstådda processerna som sker hela tiden, säger Edward Deverell.

Forrige artikel Tidigare försvarsminister död Tidigare försvarsminister död Næste artikel Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel
Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

DIPLOMATI. Säkerhetspolitik ska inte längre hållas utanför Arktiska rådet, anser Ryssland, som nästa år sätter sig på rådets ordförandestol. En expert tvivlar dock på att Ryssland kommer att lyckas sätta säkerhetspolitik på rådets formella agenda.