Riksrevisionen: Utveckla polisiär underrättelseinformation på regional nivå

KORTNYTT. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation, men förutsättningarna på regional nivå behöver utvecklas.

Underrättelseinformation är en stor del av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens arbete med att förebygga och förhindra terrorism och våldsbejakande extremism. För att lyckas med arbetet krävs ett fungerande utbyte av information. Något som Riksrevisionen i en granskning bedömer att myndigheterna har, men att förbättringar är nödvändiga på regional nivå. 

Dessutom konstaterar Riksrevisionen att även de tekniska förutsättningarna behöver bli bättre, vilket lett till att en del information enbart delats muntligt. 

– Riksrevisionen rekommenderar att myndigheterna tillsammans förbättrar tekniken så att utbytet på regional nivå blir mer effektivt, spårbart och säkert, säger projektledaren Susanna Honnér i ett pressmeddelande. 

Login