Riksdagen: klartecken för styrka till Irak

FÖRSVAR. Sverige kommer att skicka en väpnad styrka till norra Irak för att utbilda trupper som strider mot terrorgruppen IS. Det beslutade riksdagen som väntat på onsdagen.

Det råder en politisk enighet om att Irak är i ett läge där det behövs militär stöd och internationellt samarbete för att stoppa IS.

– Det är skoningslösa härjningar där aggressiviteten och hatet tycks sakna gränser. Målet är att inge fruktan så att motståndet ger vika och våldet triumferar. Det får inte ske, sade utrikesminister Margot Wallström (S) i debatten före beslutet.

En enig riksdag ställde sig också bakom regeringens förslag att Sverige ska bidra med en stryka på 35 personer för att stötta den internationella koalition som hjälper Irak i försvaret mot IS.  Styrkan som ska utbilda det irakiska försvaret ska kunna förstärkas med upp till 120 personer vid behov. En större permanent ökning av den svenska insatsen kräver dock ett nytt beslut av riksdagen. Utbildningsinsatsen syftar till att ge rådgivning till och träna de irakiska försvarsstyrkorna i bland annat vapenhantering, sjukvård, strid i bebyggelse och detektering av improviserade sprängladdningar.

Login