Regeringen vill göra stora satsningar på rättsväsendet

KORTNYTT. Kommande år föreslås ytterligare drygt 750 miljoner kronor gå till polisen och förstärkningen av rättskedjan. Det presenteras i den kommande budgetpropositionen.

Förhoppningen är ökad trygghet, bättre arbetsmiljö för poliser samt bättre förutsättningar för brottsutredning. Regeringen anger att det blir den största satsningen som görs i polisens verksamhet under 2000-talet.

En av de mest omfattande satsningarna föreslås fokusera på att förhindra och förebygga hedersrelaterad våld och våldsbejakande extremism. Bland annat vill regeringen inrätta ett nationellt centrum i detta syfte. Sammanlagt 100 miljoner kronor av budgetökningen ska gå till detta ändamål enligt förslaget.

– Vi måste satsa på kunskapsuppbyggnad inom såväl arbetet mot hedersförtyck som mot våldsbejakande extremism. Den nya centret har en uttalad ambition att stödja de lokala aktörerna, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande. 

Login