Regeringen håller öppet för förlängda id-kontroller

TRANSPORT. Den 4 maj upphör de svenska id-kontrollerna som infördes efter strömmen av asylsökande hösten 2015. Frågan är om de ska förlängas ytterligare.

Identitetskontroller gäller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat.

Regeringen håller öppet för att förlänga kontrollerna ytterligare en gång. 

”Antalet asylsökande har minskat markant jämfört med situationen under hösten 2015, men trots detta kvarstod enligt bedömningen inför förlängningen i februari i år ett stort tryck på viktiga samhällsfunktioner i anslutning till mottagandet av asylsökande. En ny lägesbedömning kommer att genomföras inför regeringens ställningstagande till om en förlängning av id-kontrollerna från den 4 maj 2017 behövs”, skriver infrastrukturminister Anna Johnsson i ett svar på en skriftlig fråga från Johan Hedin (C).

Login