Debatt

Politikens kortsiktighet är ett hot mot totalförsvaret

En offensiv reduktionsplikt och kraftfulla satsningar på förnybara drivmedel är inte bara en klimatfråga. Det är en viktig del i att stärka den svenska krisberedskapen, skriver BioDriv Östs vd Beatrice Torgnyson Klemme.

 Utan drivmedel stannar lantbruksmaskinerna. Och mark som brukas för att odla till drivmedel, i stället för att bebyggas eller ligga i träda, kan enklare ställas om till livsmedelsproduktion vid behov, skriver debattören.
 Utan drivmedel stannar lantbruksmaskinerna. Och mark som brukas för att odla till drivmedel, i stället för att bebyggas eller ligga i träda, kan enklare ställas om till livsmedelsproduktion vid behov, skriver debattören.Foto: Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I veckan som gått har vi hört i nyhetsförmedlingen att gas till samhällsviktiga verksamheter i Sverige kan komma att ransoneras på grund av kriget i Ukraina. Andra nyheter har handlat om bränder i Frankrike och att industritransporter på Europas viktigaste vattenväg Rehn hotas till följd av det varma klimatet. Samtidigt kommer politiska utspel om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel. Hur är det möjligt?

Drivmedel, el och livsmedel är viktiga för det civila försvaret

Försvarsberedningen har lyft att tillgången till drivmedel, el och livsmedel är viktiga för att stärka totalförsvaret. Dessa tre är starkt avhängiga av varandra. Transporter och livsmedelsproduktion är beroende av en fungerande drivmedelsförsörjning, som i sin tur är beroende av el. Utan el stannar pumparna på våra mackar.

Reduktionsplikten infördes i bred partipolitisk samsyn, för att näringslivet i Sverige behöver långsiktiga spelregler för att kunna öka produktionen av biodrivmedel. Denna lag innebär att det måste blandas in mer biodrivmedel i bensin och diesel. Råvaror med hög klimatnytta och hållbarhet främjas, vilket gynnar inhemsk produktion. Mer sällan talas det om att svensk produktion av biodrivmedel även kan öka vår självförsörjning på livsmedel. Utan drivmedel stannar lantbruksmaskinerna. Och mark som brukas för att odla till drivmedel, i stället för att bebyggas eller ligga i träda, kan enklare ställas om till livsmedelsproduktion vid behov.

Produktion av biodrivmedel som biogas ger också biogödsel, som kan underlätta de akuta utmaningar som nu finns kopplade till importberoendet av fossil konstgödsel. Den lösning som vanligen lyfts fram för en stärkt krisberedskap är ökad lagerhållning av drivmedel och växtnäring. En inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan fylla samma funktion, fast på ett smartare sätt.

Poängerna med ökad inhemsk produktion och användning av många olika förnybara drivmedel är uppenbara. Det är inte självplågeri som vissa partier verkar tycka. Det är en ren självbevarelsedrift.

Sänkt reduktionsplikt är ett slag mot Sveriges beredskap

Reduktionsplikten har blivit ett slagträ i den politiska debatten kring höga drivmedelspriser. Men hur en sänkt reduktionsplikt skulle vara en del av lösningen är svårt att förstå. Många analytiker förutspår fortsatt höga och volatila oljepriser. Att i ett sådant läge öka beroendet av importerad olja är bakvänt. En ökad omställning till förnybart kan bidra till prisstabilitet och på sikt lägre drivmedelspriser. Att sänka nivåerna i reduktionsplikten vore dessutom ett dråpslag mot svenska biodrivmedelsföretag och nya gröna arbetstillfällen.

En omställning till förnybart är således inte enbart en miljöfråga. Det handlar också om krisberedskap och arbetstillfällen. Nu skriker dessutom EU efter ökad biogasproduktion för att trygga energitillförseln och ersätta rysk naturgas. Guldläge för teknikexport då svenska företag ligger i framkant. Samtidigt inventeras behovet av gas hos samhällsviktiga verksamheter i Sverige så att tillgången kan prioriteras i händelse av kris. Stabilare spelregler för svensk biogasproduktion har kommit till stånd. Det är värdefullt. Men vågar näringslivet investera efter politikens lappkast gällande reduktionsplikten?

Elektrifiering och biodrivmedel är lösningen

Utöver biodrivmedlen bidrar även elektrifieringen till totalförsvaret. Ett intressant exempel på det är att exporten av elbilar till Ukraina har ökat. Elbilar har nämligen visat sig lättare att lita på än långväga leveranser av fossila drivmedel.

Poängerna med ökad inhemsk produktion och användning av många olika förnybara drivmedel är uppenbara. Det är inte självplågeri som vissa partier verkar tycka. Det är en ren självbevarelsedrift.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00