Överste: "Det är obra men inte helt åt helvete"

LIVSMEDEL. En viktig del i uppbyggnaden av totalförsvaret är att säkra livsmedelsförsörjning, matlagningsmöjligheter och logistik. Det finns utmaningar men arbetet är enligt Försvarsmakten på rätt väg.

Rysslands säkerhetspolitiska agerande de senaste åren har gjort att närområdet har blivit mer osäkert. Det ställer nu krav på det svenska försvaret. 

– Vi kan inte längre hoppas på att Ryssland ska integreras med oss andra demokratiska länder. De har agerat under ett antal år på ett sätt som har lett oss till slutsatsen att vi måste återigen planera för ett mer traditionellt försvar i modern tappning, säger Jan Hyllander, departementsråd försvarsdepartementet. 

En viktig del i omställningen till ett försvar som ska kunna agera inte bara i internationella insatser utan också nationellt är att säkra livsmedelsförsörjningen till försvaret. Det är mycket mat det handlar om. Målet är ett lagat mål per dag i tre månader, för 55 000 man. För att det ska fungera måste avtalen med leverantörer ses över. I dag har många inskrivet att avtalen inte gäller om beredskapen höjs. 

Login