Nytt initiativ till strategi för global jämställdhet

KORTNYTT. Sida får i uppdrag att ta fram underlag för utarbetandet av en ny strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. 

Syftet med strategin är dels att den ska möjliggöra för Sverige att ytterligare stödja arbetet för global jämställdhet, dels att den sak ge möjlighet att fokusera på delområden. Globalt och regionalt stöd till kvinnorättsorganisationer ska prioriteras i strategin, enligt regeringen.

Underlaget från Sida ska lämnas till regeringen senast den 31 januari 2017. 

Login