Ny sexualbrottskurs för poliser

KORTNYTT. En ny utbildningsinsats ska ge poliser ökad kunskap om sexualbrott och bättre bemötande av brottsoffer.

En pilotomgång av utbildningen startar i Göteborg i höst och erbjuds till alla som utreder sexualbrott. Utbildningen omfattar två delar, kunskapshöjande och erfarenhetsutbyte. Den önskade effekten av utbildningen är att det ska bli stabilare förundersökningar samt bättre bemötande av sexualbrottsoffer.

Läs också: Barnombudsman blir generalsekreterare

Detta är en del av de jämställdhetspolitiska mål som har satts upp för rättsväsendet. Några av målen är att öka uppklaringen av våldtäkter och att offer ska få professionellt stöd tidigt i processen av sitt målsägandebiträde.

Login