Norden ska utbyta luftinformation

KORTNYTT. Försvarsmakten får i uppdrag att ingå avtal för utbyte av luftlägesinformation med Danmark, Norge och Finland.

Regeringen har fattat beslutet som en följd av det samförståndsavtal som ingicks av de nordiska försvarsministrarna för ett år sedan.

– Det nordiska samarbetet vilar på en gemensam värdegrund och en vilja att gemensamt hantera utmaningar. Samarbetet bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att militära incidenter ska inträffa. Genom att dela luftlägesinformation förbättrar vi möjligheterna att kunna agera tillsammans, säger försvarsminister Peter Hultqvist, i ett pressmeddelande.

Login