MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten. 

Nu uppdaterar MSB sina föreskrifter och ställer hårdare krav på statliga myndigheters ledning. De uppdaterade reglerna gäller hur myndigheterna arbetar med informationssäkerhet. Krav på myndigheters IT-miljöer har funnits sedan många år tillbaka, men digitaliseringen av offentlig sektorn skapar nya behov.

Många myndigheter är jätteduktiga och en del myndigheter har fortfarande brister, förklarar Helena Andersson, verksamhetsstrateg på MSB.

– Det är komplext och det kan vara resurskrävande. Myndigheterna gör sina analyser och fastnar ibland där. Där ser vi att vi kan bistå med tankekraft och gemensamt stöd. Det har vi tillsammans med experter sett att det behövs. Att komma från analys till handling lite enklare, säger hon till Altinget.

Login