MSB ska granska kommunernas tillsyn av explosiva varor

SPRÄNGSTOFF. Det finns behov av kompetens och åtgärder inom tillsynen och tillstånd av explosiva varor. Därför får MSB nu flera stora uppdrag som ska förhindra att sprängmedel kommer i fel händer.

Justitiedepartementet konstaterar att det aldrig skett så många illegala sprängningar i modern tid som under 2019. Därför ska arbetet nu förstärkas.

En del i det arbetet är att MSB nu får flera stora uppdrag kring brandfarliga och explosiva ämnen.

Sedan 2010 driver MSB en nationell arbetsgrupp för sprängämnessäkerhet. Den skapades primärt för att implementera EU:s handlingsplan för förbättrad sprängämnessäkerhet. Sverige har ännu inte genomfört alla åtgärder i den handlingsplanen.

Login