MSB: Använd frivilliga försvarsorganisationer

KORTNYTT. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information om hur till exempel myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan inleda eller fördjupa ett samarbete med frivilliga försvarsorganisationer.

I broschyren "Frivilliga försvarsorganisationer: förstärkning för myndigheter och kommuner" finns exempel på hur olika aktörer använder sig av frivilliga försvarsorganisationer för att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. Syftet är att informera om hur centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och räddningstjänster kan inleda eller fördjupa ett samarbete.

De frivilliga försvarsorganisationerna har i samarbete med MSB även tagit fram broschyren "Du behövs - din insats gör skillnad" som informerar enskilda om hur de kan engagera sig för att stärka den egna och samhällets samlade beredskap. Broschyren ska bland annat användas i samband med Krisberedskapsveckan den 28 maj – 3 juni.

Login