Debatt

MP: Stärk det civila försvaret och förstärk räddningstjänsterna

De senaste sex åren har Sverige drabbats av flera kriser. Nu är det dags att stärka det civila försvaret. Det skriver Elisabeth Falkhaven (MP), ledamot i försvarsutskottet.

Sluta bebygg jordbruksmark, stötta våra lantbrukare och engagera människor i att hitta sin egen roll inför en kris eller vid höjd beredskap, skriver debattören.
Sluta bebygg jordbruksmark, stötta våra lantbrukare och engagera människor i att hitta sin egen roll inför en kris eller vid höjd beredskap, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elisabeth Falkhaven
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det civila försvaret kräver mer resurser, mer insikt och mer politisk vilja. Miljöpartiets politik för det civila försvaret bygger på insikten om att omvärlden är oroligare än på länge, att upprustning av det civila försvaret stärker resiliensen i hela samhället och är en förutsättning för ett väl fungerande militärt försvar. 

Året var 2016 och Försvarsmakten och MSB redovisade en gemensam grundsyn för totalförsvaret. Målet var då att förmågor som krävdes för att ett totalförsvar skulle fungera bra skulle vara på plats 2020. Det militära försvaret står sig helt enkelt slätt utan ett väl fungerande civilt försvar.

Vi vet att en viktig och helt avgörande insats för ett robust samhälle finns i en förstärkning av det civila försvaret och stärker vi det civila försvaret stärks också krisberedskapen.

Sedan 2016 har Sverige testats i flera katastrofer och kriser.

2017 efter attentatet på Drottninggatan, 2018 genom de enorma skogsbränderna på grund av av torkan. 2020 kom covid-pandemin och i år attackerades ett fredligt demokratiskt land i Europa av ett aggressivt Ryssland och satte den säkerhetsordning vi länge sett som vår trygghet ur spel. 

Klimatförändringarnas effekter påverkar oss alla

Just nu påverkas stora delar av Asien och Afrika, men också Europa av klimatförändringarnas effekter. Torka och översvämningar om vartannat. Eftersom det inte blivit några skördar att tala om i södra Europa och kriget fortfarande rasar i Ukraina kommer matbristen att förvärras. Elpriserna, bränslepriserna och matpriserna skenar. Cyberattacker mot olika mål i Sverige är mer regel än undantag, den mot matkedjan Coop kanske mest kännbar för oss vanliga. Och så lögnerna, de så kallade faked news, som har fått fäste också i vårt land. 

Vi vet att en viktig och helt avgörande insats för ett robust samhälle finns i en förstärkning av det civila försvaret och stärker vi det civila försvaret stärks också krisberedskapen. Men de medel som finns för detta räcker inte. Hittills har det civila försvaret behandlats styvmoderligt. Det krävs betydligt mer av oss alla för att det svenska samhället ska stå starkt i krig och kris.

Återupprusta det civila försvaret

Det civila försvaret avvecklades helt i Sverige efter kalla krigets slut. Det finns inga beredskapslager kvar, Sverige importerar den största mängden livsmedel vi behöver, bördig jordbruksmark har länge bebyggts och stora gårdar har ersatt mångfalden av mindre gårdar, helt enkelt för att det oftast inte har gått att få ekonomi i de mindre.

Just in time har ersatt lagerhållning. Vi såg det i början av coronakrisen när bristen på skyddsutrustning för personal blev tydlig. Då blev det också tydligt att det behövs fler händer i vården, den slimmade organisation som byggts upp under många år för att hålla nere kostnaderna pressar personalen alltför hårt. Sjukvården behöver stärkas upp betydligt, vilket vi i Miljöpartiet nu driver - Fler händer i vården!

Vi märkte det under den torra sommaren 2018 då skogsbruket trots den stora brandrisken fortsatte hugga, men eftersom det behövdes virke fanns inget i lager. De enorma bränderna gjorde oss också medvetna om att vår Räddningstjänst behöver förstärkas.

Det måste gå snabbt

Miljöpartiet är tydliga med att nu måste det civila försvaret rustas upp snabbt. Det är krig i Europa, kommer fler pandemier, fler torra somrar, fler cyberattacker. Beredskapslager måste till, cybersäkerheten stärkas och näringslivet behöver involveras omgående. Det privata näringslivet har en helt avgöranden roll i uppbyggnaden av det civila försvaret idag.

Sluta bebygg jordbruksmark, stötta våra lantbrukare och engagera människor i att hitta sin egen roll inför en kris eller vid höjd beredskap!

  • Inför en civiltjänstgöring som komplement till värnplikten så fler får möjlighet att bidra.
  • Stärk det svenska jordbruket för ökad självförsörjning och stöd övergången till ett ekologiskt och hållbart jordbruk, inför ett energi-investeringsstöd till lantbruket för fossilbränsleoberoende och för att öka energitryggheten.
  • Stärk skyddet av vårt grundvatten och dricksvattentäkter och se till att det finns fungerande reservvattentäkter.
  • Klimatanpassa samhället för att möta effekterna av klimatförändringarna 

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00