Miljarder i ny fond för EU-försvar

EU. En försvarsfond ska inrättas för att stötta investeringar och utveckling av teknologi och materiel, föreslår EU-kommissionen. Frågan kommer nu att diskuteras vidare bland EU-länderna.

Förslaget är en del i kommissionens planer på att EU-länderna gemensamt ska använda de resurser som finns inom försvarsindustrin runt om i EU. Enligt EU-kommissionen handlar det om att att garantera EU:s gemensamma säkerhet och då måste länderna investera i gemensam utveckling av teknik och utrustning som är av strategisk betydelse.

EU:s ordförande Jean-Claude Juncker lanserade försvarsfonden i september vid sitt tal om tillståndet i EU. I det talet undersök Juncker även att EU bör ta ett steg mot ett gemensamt försvar. Det är dock en fråga som flera länder har svårighet med och Sveriges regering och statsminister Stefan Löfvén har sagt  bestämt nej till detta.

Sverige avvaktar

När det gäller ett fördjupat samarbete om försvarsindustrin är positionen inte lika kategorisk.  Men regeringen har än så länge en avvaktande inställning till omfattningen av det.  I samband med ett möte i ministerrådet i november gjorde försvarsminister Peter Hultqvist klart att detta samarbete måste bygga på att varje land har en suveränitet och regeringen ska inte ge vika från att ge upp svenska säkerhetsintressen.

– Allt samarbete bygger på att  vi stärker förmågan tillsammans men att vi inte ger upp den nationella suveräniteten, sade Hultqvist i samband med det mötet.

Den plan som kommissionen nu har antagit innebär bland annat att en europeisk försvarsfond ska skapas för att för att stödja investeringar i forskning och utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik.

Den ena delen av fonden gäller forskning inom ny försvarsteknik. I den delen finns 25 miljoner euro i budgeten för nästa år. Men Kommissionen räknar med att den ska öka till 90 miljoner till 2020. 

– Här behöver vi medlemsländerna och EU-parlamentets stöd, sade Jyrki Katainen, vice-ordförande i EU-kommissionen när planerna presenterades.

Inför arbetet med EU:s nästa långtidsbudget tänker EU-kommissionen lägga fram förslag om ett försvarsforskningsprogram på totalt 500 miljoner euro om året. 

Drönare och helikoptrar

Den andra del av fonden är tänkt att användas ska användas för att finansiera gemensamma inköp av materiel så att medlemsländerna kan hålla ner kostnaderna. En sådan fond skulle kunna uppgå till fem miljarder euro om året, enligt kommissionens första beräkningar. Som exempel på gemensamma inköp nämner EU-kommissionen helikoptrar och drönare.

Resan mot en försvarsfond är dock lång. Förslaget ska diskuteras vidare mellan länderna och kommer också att finnas på dagordningen vid toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 15-16 december.

Forrige artikel Utredning om Afghanistan-insatser försenas Næste artikel Försvaret väntar på pengar Försvaret väntar på pengar
Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

BUDGET. Flera av försvarsmyndigheterna får stora tillskott nästa år, enligt regeringens budgetförslag. Samtidigt görs vissa besparingar. Se vad myndigheterna ska använda pengarna till.