Militära hemligheter och vintersjöfart hindrar havsvind

Ska utbyggnaden av vindkraft till havs få fart så behöver flera frågor ses över, enligt en rapport som nio myndigheter tagit fram. Påverkan på sjöfarten vintertid är en av frågorna i behov av utredning, en annan är att skapa ett system för att hantera försvarssekretessen i planeringsprocessen.

Myndigheter vill hitta ett system att hantera försvarets hemligheter vid planeringen av havsvindkraft.
Myndigheter vill hitta ett system att hantera försvarets hemligheter vid planeringen av havsvindkraft.Foto: Johan Nilsson/TT
Johanna Alskog

I de första havsplanerna pekades områden för motsvarande 20-30 terawattimmar ut som lämpliga för vindkraft. I arbetet med att försöka hitta ytterligare utrymme till havs för vindkraft – motsvarande 90 terawattimmar – har de inblandade myndigheterna stött på ett antal frågor som behöver utredas. Det framgår av den delrapport av uppdraget som Energimyndigheten har lämnat till regeringen.

En av dessa frågor är att hitta ett system för att hantera försvarssekretess i samhällsplaneringen, exempelvis i det pågående regeringsuppdraget. Joacim Johannesson är utredare på Havs- och vattenmyndighetens havsplaneringsenheten.

– Utan sekretessen skulle man kunna ha en mer rak diskussion. Man skulle behöva hitta ett system där man kan diskutera saker på ett bra sätt, säger han till Altinget.

Tydligare politisk styrning

En slutsats av det pågående regeringsuppdraget är att regeringen bör överväga att införa ett anvisningssystem, där staten pekar ut områden där vindkraft ska byggas och bolagen får lägga anbud.

Fördelarna är, enligt myndigheternas rapport:

• Ökad förutsägbarhet för både staten och projektörer.

• Bättre förutsättningar att implementera samexistenslösningar för Försvarsmakten men även för andra samhällsintressen.

• Synkronisering med utbyggnad av elnät.

• Möjlighet att hantera och bedöma kumulativa effekter på andra intressen.

• Exklusivitet till ett område följer med anvisningen.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00