Malmö stad: Nytt sätt att motarbeta kriminella

DEBATT. Genom ett nytt sätt att samarbeta mellan myndigheter kan verksamheter som bryter mot regelverk systematiskt inspekteras, skriver kommunpolitikerna Carina Svensson (S) och Andreas Schönström (S), Malmö stad.

Av: Carina Svensson (S), miljönämndens ordförande
Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet

Sedan sommaren 2017 arbetar flera myndigheter i en gemensam insatsstyrka för att få bort illegala verksamheter från Malmö. Ofta göder verksamheterna den svarta ekonomin och bidrar till otrygghet.

Gruppen slår till där det känns som mest för brottslingar: genom att strypa deras intäktsflöden. Tillslagen görs tätt och kontinuerligt med att systematiskt inspektera verksamheter som bryter mot regelverk, som kan misstänkas ha kopplingar till kriminalitet eller som verkar i gråzonen. Allt för att nöta ut de kriminella genom förelägganden och uppföljningar, på ett sätt samhället inte har utövat tidigare.

Goda resultat

Resultaten för de första månaderna lovar gott:

  • Vid tillslagen har 58 olovliga boenden, tio olovliga rökkaféer, sex svartklubbar, två illegala fall av avfallsexport på Öresundsbron och 40 oregistrerade livsmedelsanläggningar upptäckts.
  • Nio livsmedelsverksamheter har stängts, fyra belagts med förbud att sälja och fem förelagts med vite.
  • Särskilt fokus har lagts på Norra Grängesbergsgatan, där nio bilverkstäder har upptäckts och registrerats, upprepade kontroller av fordonsbranschen gjorts och åtta fastigheter granskats kring vilka verksamheter de bereder plats åt.

Samarbete mellan myndigheter

Just samarbete är avgörande för att lyckas. Genom att slå till samtidigt med flera regelverk som vapen kommer vi åt alla brister vid samma tillfälle. På det sättet ökar vi trycket rejält mot personerna som står bakom verksamheten och mot de fastighetsägare som inhyser verksamheten.

Från kommunens sida ingår miljöinspektionen, livsmedelsinspektionen, tobakstillsynen och bygglovsinspektionen. I samma insatsgrupp finns också representanter från bland andra Skatteverket, tullen, polisen och räddningstjänsten.

Miljöbalken ger inspektörerna tillgång till alla ställen där det kan misstänkas pågå miljö- eller hälsofarlig verksamhet, vilket i praktiken kan användas i hela staden. Verksamheter som riskerar att skada människors hälsa eller miljö riskerar kännbara viten eller förbud mot att fortsätta.

Ofta är brott mot miljö- och hälsoskyddsregler symptom på allvarligare brister. Det kan handla om att driva verksamhet utan att betala skatt, sådant som bryter mot planbestämmelser och bygglov eller så säljs varor som inte är tillåtna i EU.

Inspektionerna gör upptäckter som är häpnadsväckande. Människor som bor i vidriga miljöer som de dessutom betalar ockerhyra för, bilverkstäder med livsfarliga arbetsförhållanden och tunga lastfordon med körförbud sedan flera år på våra vägar.

Särskilt stöd eller anslag

Verksamheter av det här slaget är lättrörliga. En svartklubb eller oregistrerad livsmedelsbutik som tvingas stänga på ett ställe kan öppna kort därefter på ett annat. För att göra verklig skillnad måste vi arbeta uthålligt.

För Malmö stads del har arbetet finansierats genom investeringar i extra trygghetsåtgärder både 2017 och 2018. För att få kontinuitet och långsiktig finansiering för arbetet bör staten inrätta ett särskilt stöd eller anslag.

I det här arbetet är också varje enskild invånare viktig. Vi har alla ett moraliskt val. Den som undviker att köpa något svart och bojkottar illegal verksamhet bidrar också till att göra samhället tryggare. Det rimmar väl med attityden i Malmö. Vi står upp för varandra!

Forrige artikel Debatt: Högljudda upprop behövs inom Försvarsmakten Debatt: Högljudda upprop behövs inom Försvarsmakten Næste artikel NTT Security: ”Svaga lösenord gör oss måltavlor för ID-kapningar” NTT Security: ”Svaga lösenord gör oss måltavlor för ID-kapningar”