M: Låt inte målet med fler soldater haverera

DEBATT. Regeringen måste agera snabbt om de ska stå upp för Försvarsberedningens slutsatser. Ökad försvarsförmåga ska inte falla på 20 miljoner kronor, skriver Pål Jonson och Jörgen Berglund (M).

Pål Jonson (M)
Försvarspolitisk talesperson och ordförande, försvarsutskottet
Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot


Det råder glädjande nog politisk enighet kring att Sveriges totalförsvarsförmåga måste öka. Vi moderater är beredda att skjuta till de medel som krävs för att genomföra den förstärkningen.

Regeringen har lämnat otillräckliga besked när det gäller ökningen av anslaget till försvaret. En viktig fråga som måste lösas i närtid är finansieringen för mönstring och prövning av värnpliktiga. Utan tillräcklig kapacitet för detta kan inte värnpliktskullarna öka i den takt som föreslagits.

Ny prövningsenhet 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) mönstrar, skriver in och kallar till grundutbildning med värnplikt. Detta sker vid de två prövningsenheterna i Stockholm och Malmö. TRM:s två prövningsenheter har i dag enligt egen redovisning ett kapacitetstak på cirka 27 000 prövningar per år.

Ska TRM genomföra fler prövningar behöver myndigheten etablera ytterligare en prövningsenhet någonstans i Sverige. Att etablera och färdigställa en ny prövningsenhet tar två år.

Kraftig ökning

Försvarsberedningen har föreslagit att antalet värnpliktiga ska öka och Försvarsmakten har redan påbörjat den ökningen. Fler värnpliktiga innebär att mängden prövningar hos TRM ökar kraftigt. Antalet mönstringar och övriga prövningar till bland annat Polismyndigheten, som också hanteras av TRM, kommer överstiga 27 000 stycken redan år 2021. Med andra ord behöver en ytterligare prövningsenhet etableras.

Hultqvist är väl medveten

Enligt TRM:s generaldirektör kostar en ny prövningsenhet cirka 70–80 miljoner per år. I den av regeringen föreslagna och av riksdagen antagna budgeten finns inga pengar för en ny prövningsenhet. Ska TRM kunna fullfölja sina åtaganden mot bland annat Försvarsmakten måste myndigheten redan i vårändringsbudgeten 2020 få cirka 20 miljoner för att kunna starta en till prövningsenhet.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) var själv på plats i Karlstad nyligen och besökte TRM. Han är väl medveten om problematiken och vilka konsekvenser som väntar om inte ytterligare resurser tillskjuts.

"Måste agera snabbt"

Om TRM inte får medel för en ny prövningsenhet kommer inte Försvarsmakten att få tillräckligt många värnpliktiga de kommande åren. Målet med fler soldater i Försvarsberedningens rapporter har då redan havererat. Det kan vi moderater aldrig acceptera. Regeringen måste agera snabbt, redan i vårändringsbudgeten. Står regeringen och Peter Hultqvist upp för Försvarsberedningens slutsatser eller är det bara tomma ord?

Forrige artikel Hökmark: Vice ordföranden i försvarsutskottet borde veta bättre Hökmark: Vice ordföranden i försvarsutskottet borde veta bättre Næste artikel SD-ledamot: Vi behöver förbättra beredskapen vid händelse av pandemi SD-ledamot: Vi behöver förbättra beredskapen vid händelse av pandemi
MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten.