MP: Förbjud inte medmänniskor från att be om hjälp

DEBATT. Politiker får inte ta till ensidiga lösningar på komplexa problem. Risken med ett tiggeriförbud är att fler tvingas in i människohandel och prostitution, skriver Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP). 

Av: Åsa Lindhagen
Socialborgarråd (MP) 

Jag vill inte leva i ett samhälle där vi förbjuder utsatta medmänniskor från att be om hjälp. Därför är det en självklarhet för mig som miljöpartist att invända mot förslagen om tiggeriförbud eller tillståndsgivning för tiggeri som kastats ut i debatten av i synnerhet Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Det är solidaritet som byggt Sverige starkt. Att hjälpa istället för att skuldbelägga människor i nöd. Grunden för hela välfärdssamhället är att vi hjälper människor i en utsatt position. Den grunden vill jag fortsätta att bygga samhället på.  

Utsattheten försvinner inte med ett tiggeriförbud

Därför blir jag oroad när allt fler röster ropar efter ett tiggeriförbud. Att göra utsattheten mindre synlig gör inte att den försvinner. Risken är överhängande att fler tvingas in i människohandel och prostitution när de redan begränsade valmöjligheterna för människor i en utsatt position minskas ytterligare. Moderaterna är svaret skyldigt. Vad händer med de här kvinnorna om vi inför ett förbud?

Insatser måste ske på flera fronter

Ofta ställs insatser på hemmaplan i de länder människor kommer ifrån mot stöd och hjälp i Sverige. Det är en påhittad motsättning. Vi måste arbeta på flera fronter samtidigt för att minska utsattheten. I Stockholm har vi ett uppsökande EU-team med uppdrag att stötta och hjälpa de EU-medborgare som befinner sig i stor nöd och utsatthet. Teamet har relevant språkkompetens och arbetar i nära samarbete med bland annat socialjour, polis och hälso- och sjukvård. Samtidigt arbetar teamet också med att bygga upp ett samarbete med socialtjänsten i hemkommunerna i framför allt Rumänien. Vi erbjuder även natthärbärgen och dagverksamheter i samarbete med civilsamhället och vi driver projektet Bättre Hälsa, vilket finansieras av EU-medel och syftar till att ge kvinnorna i målgruppen möjlighet till en förbättrad hälsa.

Minska utsattheten här och i hemländerna 

Politiker får inte förfalla till enkla eller ensidiga lösningar på komplexa problem. Vi måste både se till så att utsattheten för de människor som vistas i Sverige mildras, och samtidigt bidra till att bygga upp sociala skyddsnät för att motverka utsattheten i hemländerna.

I mitt Sverige arbetar vi på alla fronter samtidigt för att minska utsattheten. Så hjälper vi människor bort från hemlöshet, utsatthet och tiggeri på sikt, inte genom kontraproduktiva förslag som tiggeriförbud.

Forrige artikel "SL:s trygghetspersonal ska terrorutbildas" Næste artikel Debatt: Arbete mot korruption måste vara proaktivt Debatt: Arbete mot korruption måste vara proaktivt
  • Rapportera

    Karl Nilsson · Pensionär

    Utländska tiggare

    Om det handlade om svenska tiggare så skulle jag kunna hålla med miljöpartisten men nu reser de hit ända från Rumänien för att tigga av mig som inte skulle ha råd att åka dit.
    All världens problem kan inte hamna på de svenska skattebetalrnas axlar.

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.