Kritik i riksdagen mot EU-planer för att möta nya hot

HOT. EU förbereder nya insatser för att möta så kallade hybridhot. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är skeptiska till planerna som debatterades i riksdagen på onsdagen.

Hybridhot är ett samlingsnamn för olika typer av konventionella hot, som militära insatser, och mer okonventionella som exempelvis desinformationskampanjer och hot mot energiförsörjning, transportsystem, livsmedelsförsörjning, IT-säkerhet samt radikalisering.

I det första utkastet till en strategi som EU-kommissionen presenterade i våras finns ett tjugotal åtgärder för att möta, identifiera, analysera och motverka hoten. Det handlar bland annat om att stärka försvarets kapacitet till övervakning, att inrätta ett gemensamt centrum mot hybridhot, att utnyttja EU:s solidaritetsklausuler om att undsätta ett annat EU-land som attackeras. Dessutom vill kommissionen se ett utökat samarbetet mellan EU-länderna och Nato.

Riksdagen har behandlat EU-kommissionens meddelande och slutsatsen är att hydbridhoten är högst påtagliga och att det måste finnas en beredskap för detta.  Den bedömningen finns också med i det försvarsbeslut som fattades förra året. Då riksdagen och regeringen framhöll den ryska aktionen i Ukraina som ett exempel på hybridkrigföring där olika typer av informations- och påverkanskampanjer och ekonomiska påtryckningar användes en tid före det väpnade våldet.

Login