Klimatförändringarna oroar mest

UNDERSÖKNING. Klimatförändringarna och antibiotikaresistensen oroar svenskarna mest, enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

49 procent uppger att de upplever klimatförändringarna och antibiotikaresistensen som mycket oroande inför framtiden. Det är alltså de två frågor som oroar störst andel av svenskarna, enligt SOM-institutets årliga undersökning.

På tredje plats kommer terrorism (48 procent), på fjärde plats miljöförstöring (47 procent) och på femte plats ökad främlingsfientlighet (45 procent).

Bland människor med högre utbildning är oron för klimatförändringar och antibiotikaresistens högre än bland människor med lägre utbildning.

Login