Kameror ska stoppa internationella stöldligor

LAGFÖRSLAG. Regeringen vill förenkla kameraövervakning och tror att det kan hjälpa i arbetet mot internationella stöldligor. Lagen ska också underlätta för brottsförebyggande myndigheter.

Utredare Johan Sjöö föreslår i sitt betänkande att dagens tillståndsplikt för kamerabevakning slopas för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket. Den ersättande lagen blir då att de får bedriva kamerabevakning under förutsättningen att den väger tyngre än enskildas integritet. 

Läs också: Rikspolischefen: Polisen curlar andra myndigheter

Det främsta argumentet för en ny lag är för att lätta på den administrativa börda som det är i dag att ansöka om tillstånd. Samt att det ska bli lättare att arbeta med att förebygga, förhindra och utreda brott. 

Login