Insatser i Afghanistan ska granskas

INTERNATIONELLT. I morgon fattar regeringen beslut om en utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan.

Sverige har deltagit i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF sedan insatsen inleddes årsskiftet 2001/2002. Regeringen har länge förberett en utvärdering av insatserna och på sammanträdet på torsdagen fattar regeringen beslut om kommittédirektiven till en utredning.

Sedan den internationella insatsen inleddes har cirka 9 000 svenskar tjänstgjort i Afghanistan. Fram till 2014 har det militära bidraget kostat runt 9 miljarder miljoner kronor. Dessutom har Sverige bidragit till EU:s polisinsats. Från 2001 till år 2013 ökade det bilaterala biståndet till landet från 53 miljoner till 620 miljoner kronor. Dessutom har Sverige lämnat ett humanitärt bistånd på 119 miljoner kronor årligen under 2008–2013.

Sverige deltar nu i Natos insats i Afghanistan för att utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna.

 

Forrige artikel Försvarets logistik ska granskas på nytt Næste artikel Lättare samarbeta med Nato