Hultqvist vill satsa på nordiskt samarbete i stället för Nato

SAMARBETE. Sverige har tagit över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Försvarsministern vill se ett fördjupat samarbete i Norden, men avvisar fortsatt Nato-medlemskap.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco fyller 10 år. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna och nu har snurran stannat på Sverige för det kommande året. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser positivt på organisationens arbete och ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete genom att “stegvis ge en ökad substans till organisationen”. 

– Jag tror att det nordiska försvarsarbetet rejält måste fördjupas. Där vi också på olika sätt kan ta tillvara våra styrkor och förmågor. Jag tror att övningsverksamheten är en bra ingång till den typen av arbete för då kan vi kanalisera ut rätt mycket av det som behövs för att vi ska kunna, i givet läge, understödja varandra om det behövs, säger han. 

Nordefco hade en trög start och organisationen har tidigare inte ansetts ha särskilt stor betydelse. Framför allt är det Nato-medlemmarna Norge, Danmark och Island som har varit skeptiska. Men i och med den ryska annekteringen av Krim 2014 har säkerheten kring Östersjön fått ökad betydelse. Därmed har också Nordefco-samarbetet fördjupats. 

Login