Hultqvist fördjupar finskt samarbete med ny lag

FÖRSVARSSAMARBETET. Nu föreslås en ny lag som ska underlätta för Sverige att ge och ta emot militära väpnade styrkor från Finland.

Redan år 2014 togs en handlingsplan fram för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Den föreslog ökad effektivisering gällande gemensamt använda resurser och hur samarbetet kunde fördjupas.

Även Försvarsberedningen står bakom försvarssamarbetet och vill att det ska fortsätta att utvecklas.

Tidigare i veckan hölls ett bilateralt möte mellan försvarsminister Peter Hultqvist (S) och finska försvarsministern Antti Kaikkonen i Karlskrona. Främst för att ta ytterligare steg mot ett fördjupat samarbete med Finland.

Login