Här är de nya svenska parlamentarikerna

EU-VALET. Nu är Valmyndighetens rösträkning för Europaparlamentsvalet 2019 klar. Här är de 20 kandidater som ska vara i Bryssel 2019-2024.

Maja Andersson

Heléne Fritzon (S), 58 år.

Fritzon arbetade 2017 till 2019 som migrationsminister och biträdande justitieminister. Hennes tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är sysselsättning och sociala frågor, miljö och klimat samt demokrati. 

Läs också: Krysstrid i Centerpartiet och Liberalerna

 

Johan Danielsson (S), 36 år.

Danielsson arbetar som EU-samordnare på den fackliga centralorganisationen LO. Hans tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är sysselsättning och sociala frågor, EU:s framtid och demokrati.

 

Jytte Guteland (S), 39 år.

Sedan 2014 är Guteland europaparlamentariker. Tidigare har hon varit aktiv inom SSU och har arbetat som politiskt sakkunnig på finansdepartementet och utbildningsdepartementet. Gutelands tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, sysselsättning och sociala frågor samt demokrati.

 

Erik Bergkvist (S), 54 år.

Bergkvist arbetar som ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och är forskare i nationalekonomi. Bergkvists tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, regional utveckling samt sysselsättning och sociala frågor.

 

Evin Incir (S), 34 år.

Incir är biträdande internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Hennes tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, demokrati samt sysselsättning och sociala frågor.

  

Alice Bah Kuhnke (MP), 47 år. 

Sedan 2019 är Bah Kuhnke riksdagsledamot. Tidigare har hon arbetat som kultur- och demokratiminister samt generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bah Kuhnkes tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Pär Holmgren (MP), 54 år.

Holmgren är nybliven medlem i Miljöpartiet. Han arbetar som naturskadeexpert på Länsförsäkringar. Han är även författare och föreläsare. Tidigare arbetade han som meteorolog. Holmgrens tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, mänskliga rättigheter och demokrati. 

 

Peter Lundgren (SD), 56 år. 

Sedan 2014 är Lundgren europaparlamentariker. Hans tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är EU:s framtid, transporter samt brott och straff.

 

Jessica Stegrud (SD), 48 år.

Stegrud arbetar som business/financial controller. Hennes tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är migration och flyktingar, ekonomi, budget och skatter samt miljö och klimat. 

 

Charlie Weimers (SD), 36 år.

Weimers arbetar som politiskt sakkunnig för europeiska konservativa och reformister i Europaparlamentet. Han har tidigare varit ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund. Hans tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är migration och flyktingar, ekonomi, budget och skatter samt säkerhet och försvar.

 

Tomas Tobé (M), 41 år. 

Sedan 2006 är Tobé riksdagsledamot. Tidigare har han arbetat som Moderaternas partisekreterare. Tobés tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är migration och flyktingar, miljö och klimat samt brott och straff. 

 

Jessica Polfjärd (M), 47 år.

Sedan 2006 är Polfjärd riksdagsledamot. Hennes tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är migration och flyktingar, miljö och klimat samt ekonomi, budget och skatter.

 

Jörgen Warborn (M), 50 år.

Sedan 2014 är Warborn riksdagsledamot. Han var tidigare kommunstyrelseordförande i Varbergs kommun. Warborns tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är näringsliv, internationell handel och EU:s framtid. 

 

Arba Kokalari (M), 32 år.

Kokalari arbetar som globalt pressansvarig på Electrolux. Hon är även vice ordförande för Europeiska folkpartiets ungdomsförbund (YEPP). Kokalaris tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är ekonomi, budget och skatter, demokrati samt miljö och klimat.

 

Sara Skyttedal (KD), 32 år.

Skyttedal är kommunalråd i Linköping. Hon har har tidigare varit förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) och vice ordförande för Europeiska folkpartiets ungdomsförbund (YEPP). Skyttedals tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är EU:s framtid, sysselsättning och sociala frågor samt ekonomi, budget och skatter.

 

David Lega (KD), 45 år.

Lega är kommunalråd i Göteborg. Han har varit handikappidrottare och har deltagit i två paralympiska spel. Tidigare var han även andre vice partiordförande för Kristdemokraterna. Legas tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är sysselsättning och sociala frågor, mänskliga rättigheter och internationell handel. 

 

Fredrick Federley (C), 41 år.

Sedan 2014 är Federley europaparlamentariker. Han är även andre vice partiordförande för Centerpartiet. Tidigare har han varit riksdagsledamot och förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Federleys tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, mänskliga rättigheter och demokrati.

 

Abir Al-Sahlani (C), 43 år.

Al-Sahlani arbetar som tjänstgörande ersättare i riksdagen och har tidigare arbetat som riksdagsledamot. Al-Sahlanis tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, jämställdhet och demokrati.

 

Karin Karlsbro (L), 48 år.

Karlsbro arbetar som hållbarhetschef inom fastighetsbranschen. Hon var tidigare varit förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet och kanslichef på Folkpartiets riksdagskansli. Karlsbros tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, EU:s framtid samt ekonomi, budget och skatter.

 

Malin Björk (V), 47 år.

Sedan 2014 är Björk europaparlamentariker. Björks tre viktigaste politiska frågor inför EU-valet är miljö och klimat, migration och flyktingar samt mänskliga rättigheter.

 

Källa för parlamentarikernas tre viktigaste politiska frågor är SVT:s valkompass, som Altinget har hjälpt till att ta fram. 

Dokumentation

Socialdemokraterna: 5 mandat

Moderaterna: 4 mandat

Sverigedemokraterna: 3 mandat 

Kristdemokraterna: 2 mandat 

Centerpartiet: 2 mandat 

Miljöpartiet: 2 mandat 

Vänsterpartiet: 1 mandat 

Liberalerna: 1 mandat 

Feministiskt initiativ: 0 mandatE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00