FRA:s årsrapport: Sverige är i en gråzon redan nu

HYBRIDHOT. Att det görs strategiska uppköp av företag i Sverige och aggressiva attacker mot svensk kritisk infrastruktur, innebär att Sverige inte längre helt befinner sig i fredstider, enligt FRA:s gd.

Försvarets radioanstalt (FRA) har nu släppt sin årsrapport. Där betonar man att senaste åren har behovet av information om hybridhot ökat. Och i år har myndighet fått lägga allt mer fokus på hybridhot, så som påverkansoperationer, cyberhot, desinformation och sabotage.

– Det har skett en väsentlig ökning vad gäller antalet aggressiva attacker mot svensk kritisk infrastruktur, inte minst mot myndigheter och statliga bolag, säger FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall till TT.

Att hotet har ökat, märks genom att regeringen, försvaret, Säpo och polisens Nationella operativa avdelning (Noa) begär allt mer information från FRA:s signalspaning.

Login