Försvarsmakten tränar fler flygtaktiska chefer

OMORGANISERING. Den nyetablerade flygstaben har genomfört den första Flygvapenövningen. Under övningen delade flygvapenchefen samt ställföreträdande flygvapenchefen på rollen som flygtaktisk chef för att träna på att leda flygförbanden.

Försvarsmaktens omorganisering har bland annat inneburit en ny försvarsgrensstab. Det är den nyetablerade flygstaben, som finns i Uppsala sedan den 1 januari 2019, som kommer leda hela flygvapnet.

Flygvapenchefen, Mats Helgesson, har tidigare sagt att förändringarna i Försvarsmakten och i flygvapnet är nödvändiga för att stärka Sveriges försvarsförmåga. 

Läs också: FMV halveras – 2 000 anställda går till Försvarsmakten

Login