Förslag om vapenexport drar ut på tiden

EXPORT. Det dröjer med förslag om nya regler om svensk export av krigsmateriel. Först den 30 juni ska den parlamentariska kommittén vara klar med sitt arbete.

Utredningen berör den känsliga frågan om export av vapen och annan krigsmateriel till icke-demokratiska länder och hur reglerna kan skärpas för vilka som får köpa svenskt materiel och hur kontrollen av exporten ska gå till. Uppdraget har förlängts i omgångar och enligt planerna skulle slutsatserna lämnas den 15 april i år. Men kommittén har bett om mer tid för att slutföra sina diskussioner. Regeringen har därför beslutat att förlänga tiden och utredningen ska vara klar senast den 30 juni i år. 

Ett skäl är att utredningens slutfas kolliderar med förhandlingarna om den försvarspolitiska proposition som ska läggas fram senast den 24 april, enligt Allan Widman (FP), ledamot i kommittén och ordförande i försvarsutskottet. Flera av ledamöterna i kommittén är också inbegripna i förhandlingen om den framtida försvarspolitiken.

– Försvarsförhandlingarna sker parallellt med utredningen och att samtidigt lösa ut flera knäckfrågor blev lite för mycket, säger Widman till Altinget.

Demokratikriterium

En knäckfråga i krigsmaterielexporten är att reda ut exakt vad som är ett är icke-demokratisk land och hur detta sedan ska påverka ett beslut om export. Men det är för tidigt att säga hur ett sådant demokratikriterium ska se ut.

– Det är just en sådan fråga som man löser ut två sekunder före tolv, konstaterar Widman.

För fyra år sedan enades de borgerliga och Socialdemokraterna i riksdagen om att ta fram ett förslag på en ny lag om krigsmaterielexport. Det handlar bland annat om att skärpa kontrollen av exporten till icke-demokratiska länder.

Utredningen som består av representanter för riksdagspartierna har redan lagt fram ett förslag som bland annat innebär en skarpare tillsyn av statliga myndigheter som är inblandade i krigsmaterielexport.

Bättre kontroll på myndigheter

Detta berör bland annat Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsexportmyndigheten. I dag är myndigheterna till viss del undantagna från reglerna och tillsynen. Detta ifrågasätter parlamentarikerna då ISP, Inspektionen för strategiska produkter, därmed inte kan få komplett bild av hanteringen av krigsmateriel i Sverige.

I förslaget, som lämnades i december förra året, pekade kommittén på FOI:s kontroversiella inblandning i uppförandet av en vapenfabrik i Saudiarabien – en historia som avslöjades 2012.

”De massmediala affärer som berört vissa försvarsmyndigheter under de senaste åren tydliggör också i sig behovet av att det sker en kontinuerlig uppföljning av myndigheternas verksamhet”, påpekade kommittén.

Forrige artikel Flera länder får nej till köp av krigsmateriel Næste artikel Svensk trupp till norra Irak Svensk trupp till norra Irak