Striktare krav för vapenexport i vår - svårare sälja till diktatur

KRIGSMATERIEL. Under våren 2017 ska regeringen lägga fram ett förslag om en skarpare lag om vapenexport. Och då kommer ett demokratikriterium att finnas med, enligt justitieminister Morgan Johansson.

– Regeringens avsikt är att under våren 2017 lägga fram en proposition om en ny krigsmateriellagstiftning, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), som sedan i våras också är ansvarig för frågor om krigsmateriel, vid en interpellationsdebatt på fredagen.

Sommaren 2015 lämnade en parlamentarisk utredning ett förslag om en ny lag om den svenska exporten av krigsmateriel. Ett av de förslag som då lades fram var att införa ett demokratikriterium vid export, vilket innebär att den demokratiska statusen i mottagarlandet kommer att bli ett centralt villkor för att godkänna export. Brister i demokrati och mänskliga rättigheter ska vara ett hinder för att sälja vapen.

Regeringen arbetar nu efter linjen att införa ett sådant kriterium, enligt Morgan Johansson.

Login