Förslag om skärpt straffrätt mot människoexploatering

KORTNYTT. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. 

Det nya förslaget innebär att de som exploaterar människor i arbete eller tiggeri ska kunna straffas för ett nytt brott. För att komma åt gärningsmän som exploaterar andra föreslår regeringen ett införande av ett nytt gradindelat brott mot exploatering och människohandel, det uppges i ett pressmeddelande. 

Bland annat föreslås att straffskalan för människoexploatering ska vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst tio år, att brottet människohandel förtydligas samt att straffansvaret för människohandel med barn ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om barnets ålder.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Login