Flera säkerhetsfrågor i fokus hos EU-kommissionen

LINJETAL. Jean-Claude Juncker lyfte flera säkerhetsfrågor under sitt "State of the Union"-tal till Europaparlamentet på onsdagen. Bland annat stod migrationsfrågan, digital säkerhet och den europeiska försvarsunionen i fokus.

Det var en nöjd kommissionsordförande som tog till orda i Europaparlamentet i Strasbourg. Utöver att tala om sysselsättning, klimat och ekonomiska frågor återkom Juncker flera gånger till frågor som berör säkerhetsområdet.

Ett av områdena han lyfte var den digitala säkerheten. 80 procent av företagen i Europa utsattes för någon form av utpressning eller andra former av cyberattacker under 2016, enligt Juncker. För att komma till rätta med problemet vill Juncker se nya regler som skyddar såväl immaterialrätten som personliga uppgifter. Han vill också skapa en europeisk internetsäkerhetsbyrå.

– Europa är illa utrustat när det gäller cyberattacker. De kan vara farligare för stabiliteten än tanks och eldvapen, sade han.

Angående migrationen till Europa lyfte Juncker att antalet flyktingar som omkommit på Medelhavet minskat men sade samtidigt att han aldrig kommer att acceptera att människor lämnas att dö på havet. Han betonade att samarbete mellan medlemsstaterna är viktigt i migrationsfrågan. Samtidigt som han också uttryckte sin sorg över att alla medlemsstaterna inte visat samma grad av solidaritet.

Europa inte en borg

– Europa är inte en borg. Det är en solidaritetens kontinent, sade han.

Också den föreslagna försvarsunionen togs upp i talet. Senast 2025 vill Juncker att en fungerande försvarsunion ska vara en del av EU. Vidare vill Juncker se en speciell europeisk enhet inom terrorbekämpningen. En sådan enhet ska, enligt Juncker, säkerställa att information delas mellan nationella säkerhetstjänster och polismyndigheter.

Kommissionens ordförande lanserade också ett nytt förslag om "investment screening". Om utländska företag vill investera i exempelvis hamnar eller energiinfrastruktur så måste det enligt Juncker ske under full öppenhet och debatt.

– Det är en politisk skyldighet att veta vad som händer på vår egna bakgård så att vi kan försvara vår kollektiva säkerhet om det behövs, sade han.

Forrige artikel Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater Næste artikel EU-parlamentet vill se sanktioner vid vapenexport EU-parlamentet vill se sanktioner vid vapenexport
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.