EU-parlamentet vill se nolltolerans mot kvinnovåld

VÅLDSBEKÄMPNING. Parlamentet vill att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen. Men det krävs fortfarande att medlemsländerna ratificerar den.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, vanligtvis kallad Istanbulkonventionen, har gått att underteckna sedan 2011. Sverige anslöt sig direkt och konventionen trädde i kraft i Sverige för tre år sedan.

I juni i år undertecknade EU konventionen. Och i september antog Europaparlamentet en resolution som välkomnar junibeslutet. Ansvarig för rapporten, som fick brett stöd i parlamentet, är Anna Maria Corazza Bildt (M).

– Istanbulkonventionen är det första och enda rättsligt bindande instrument för att skydda offer, förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, säger hon till Altinget.

Login