Det hände i säkerhetspolitiken medan du låg i hängmattan

UPPDATERING. Skogsbränder och en polisskjutning fick mycket uppmärksamhet. Men under sommaren tillsattes också en utredning och ett luftvärnssystem inhandlades. Altinget sammanfattar den säkerhetspolitiska sommaren.  

Sommarens skogsbränder är onekligen det som stått i huvudfokus för såväl försvarsminister Peter Hultqvist (S) som justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Frågan kommer med all säkerhet att vara närvarande i den politiska debatten hela vägen in till valet. Johansson har aviserat att en utredning kommer att tillsättas för att se vilka långsiktiga förändringar i svensk krishantering som måste till. Men redan nu har regeringen aviserat en del förändringar: 

Även Alliansen har redan nu presenterat förslag för hur de vill förstärka Sveriges krishantering. Bland annat vill Alliansen förstärka Hemvärnet, öka statligt stöd till brandövervakning och inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern.

Läs också: Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

Login