Debatt: Anställ fler administratörer och staten effektiviseras

DEBATT. En ökad satsning på administratörer avlastar Kriminalvårdens medarbetare och chefer så att de kan ägna sig åt kärnverksamheten - att minska återfall i brott, skriver Joacim Trybom, chef för Kriminalvårdens Servicecenter.

Av: Joacim Trybom,
chef för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC)

Kriminalvårdens uppdrag är att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. Ytterst syftar vår verksamhet till att bryta den onda cirkeln. Resultaten blir bättre för varje år – sedan 1999 har andelen intagna som återfaller i brott minskat med tretton procentenheter, från 41 procent till 29.

Ökade administrativa uppgifter

Vår verksamhet är resursintensiv med drygt 10 000 medarbetare, 100 olika schemavarianter och där den största delen av verksamheten sker 24/7 365 dagar om året. Med de besparingskrav som finns inom offentlig verksamhet så ökar trycket på administrativa arbetsuppgifter. De logiska följderna för oss är att medarbetare får mindre tid att utföra de sysslor de är anställda för – minska återfall i brott. Därför har vi tänkt om när det gäller vem som gör vad. Kriminalvårdens medarbetare ska framförallt lägga sin arbetstid på kärnverksamheten – inte administration.

KSC avlastar

2015 startade därför Kriminalvården ett eget servicecenter (KSC). Syftet var just att frigöra de administrativa sysslorna för kriminalvårdare och chefer så att de kan fokusera på uppgifterna de är anställda för. KSC sköter administrativa arbetsuppgifter inom både ekonomi- och personaladministration samt flera processer inom kärnverksamheten, till exempel hanterar vi både fakturor och tjänstekläder.

Varje tiondels procent effektivitetsförbättring är strategiskt viktig och frigör resurser som kan komma kärnverksamheten till gagn. Skulle en extra administratör på KSC frigöra 10 minuter i månaden för Kriminalvårdens samtliga 500 chefer så är det bättre att anställa den extra administratören. Den frigjorda tiden används till verksamheten inom häkte, anstalt och frivård – Kriminalvårdens kärnverksamhet.

Inte lika självklart inom statsförvaltningen

Denna syn på att frigöra tid för chefer och medarbetare är tyvärr inte lika självklar inom svensk statsförvaltning. Idag har Statens Servicecenter (SSC) förvisso ett viktigt uppdrag att bidra till en effektivare statsförvaltning genom att erbjuda statliga myndigheter administrativa tjänster inom ekonomi- och lönehantering. Dock behöver de myndigheter som anlitar SSC fortfarande ha en egen kontrollfunktion för att kvalitetssäkra informationen som går till SSC. För Kriminalvården blir det i dagsläget inte tillräckligt effektivt; dels blir det mindre tid kvar till kärnverksamheten, dels ökar den totala kostnaden för oss att utföra vårt grunduppdrag. Det var en av anledningarna till att vi valde vi att starta ett eget servicecenter. I framtiden kan man dock anta att SSC kan ta över en del av de uppgifter KSC idag har.

KSC:s inträde som stödfunktion för Kriminalvården har varit framgångsrik och behoven gäller långt mer än lönehantering. I dag jobbar 130 medarbetare med att underlätta arbetsdagen för resterande 10 000. Vi utför nu allt fler arbetsuppgifter åt Kriminalvårdens verksamhet - bokar konferenser och anstaltsbesök, lägger scheman åt anstalter och häkten – allt för att frigöra resurser.

"En utredare ska utreda och inte administrera"

Som både statstjänsteman och skattebetalare förutsätter jag att fler funderar på hur Sveriges statsförvaltning ska tänka framöver för att öka effektiviteten. Varför är det så självklart att man i en privat organisation avlastar säljare och tillverkningspersonal för att ge utrymme för dem att öka vad de kan sälja eller tillverka, medan man inom statlig verksamhet missar den delen? Är man anställd som vakthavande befäl eller psykolog så ska man jobba med det, en utredare ska utreda och inte administrera. KSC anställer proffsen på administration så experterna inom kärnverksamheten kan fokusera på sitt jobb. För att fortsätta minska återfallen i brott satsar Kriminalvården därför på administratörerna.

Forrige artikel Cederbratt: Polisen måste få avlastning Cederbratt: Polisen måste få avlastning Næste artikel LUF: Den feministiska utrikespolitiken måste vara konsekvent LUF: Den feministiska utrikespolitiken måste vara konsekvent