De mest lästa säkerhetsdebatterna 2017

LISTA. Debatten om beredskapspolisen i början på året var intensiv. Andra debatter som lästes mycket var inlägg om räddningstjänsten och våldsbejakande extremism. Altinget listar de 10 mest lästa debatterna på Altinget Säkerhet under året.

Att försöka lösa polisens kris genom att återinföra beredskapspolisen är fel väg att gå och det löser inte de grundläggande problemen inom polisen. Risken är stor att särskilda beredskapspoliser blir ett sätt att dölja bristen på riktiga poliser. Det skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Det finns flera kunskapsluckor om våldsbejakande extremism. Bland annat när det gäller civilsamhällets roll som grogrund för ideologiska och religiösa strömningar med koppling till våldsbejakande extremism. Det skriver Anna Carlstedt.

För att kunna råda bot på de komplexa problem som präglar räddningstjänsten krävs delaktighet och ett fokus på grunduppdraget, skriver Peter Bergh, förbundsordförande för Brandmännens Riksförbund.

Login