Dansk general om sabotaget i Östersjön: Vem vinner på rädsla och splittring i väst?

Sabotaget mot gasledningarna i Östersjön skapar en rädsla som kan splittra sammanhållningen mellan de europeiska länderna, skriver danska brigadgeneralen Carsten Rasmussen.

"Sprängningarna i Östersjön medför en rad effekter, effekter som pekar ut riktningen mot vem som kan tänkas stå bakom sabotagen." skriver brigadgeneral Carsten Rasmussen.
"Sprängningarna i Östersjön medför en rad effekter, effekter som pekar ut riktningen mot vem som kan tänkas stå bakom sabotagen." skriver brigadgeneral Carsten Rasmussen. Foto: Danska försvaret/TT

På måndagen blev de två gasledningarna Nord Stream 1 och 2 utsatta för sabotage. Sabotagen skedde inte på danskt territorium. Det skedde istället på internationellt farvatten mycket nära danskt territorium, så nära att tryckvågorna ögonblickligen fortplantade sig till regeringen, centraladministrationen och medierna.

Ingen har tagit på sig ansvaret för dessa oerhörda angrepp på den europeiska energiinfrastrukturen. Jag ser det inte heller som troligt att de kommande efterforskningarna kommer att ge ett entydigt svar på vem syndaren är.