"Dags för den feministiska regeringen att leva upp till sitt namn"

DEBATT. När 40 procent av alla kvinnliga soldater saknar en uniform som passar är det ett uppenbart, och allvarligt problem. Nu måste försvarsministern agera, skriver Alexandra Anstrell (M).

Alexandra Anstrell (M)
Ledamot i försvarsutskottet


Hur kommer det sig, efter så många år av problem, att den feministiska regeringen inte tagit sitt ansvar och sett till kvinnliga soldaters klädbehov av godkända, ändamålsenliga underkläder? Även kvinnliga soldater måste givetvis ha tillgång till godkända ändamålsenliga underkläder.

Saknar skyddsutrustning

Officersförbundet har konstaterat att det är illa ställt med materiel till kvinnor i Försvarsmakten. Utifrån en enkät till förbundets kvinnliga medlemmar kan vi konstatera att cirka 40 procent av kvinnorna inte har kroppsskydd som passar, cirka 40 procent saknar en uniform som passar och cirka 40 procent har själva fått tjata till sig utrustning som passar.

I rapporten Karriärhinder för unga militära kvinnor från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI, 19-01-18) fastställs att militära kvinnors tillgång till materiel skiljer sig från männens. Rapporten påvisar att skyddsutrustningen många gånger inte passar kvinnor, vilket leder till en högre säkerhetsrisk för denna grupp.

Merinoull i Mali

Under ett besök i Mali nyligen fick jag veta att den enda godkända sport-bh som fanns att tillgå var i merinoull och alldeles för varm för att ha på sig i öknens hetta. För att våra soldater ska kunna göra en bra insats under sin utlandsplacering i länder som Mali är den personliga utrustningens kvalitet avgörande.

Soldaternas kläder måste givetvis vara funktionella och göra det lätt för soldaten att både röra sig och bära sin skyddsutrustning.

Kvinnlig rekrytering viktig

Under besök runt om i Sverige bekräftas bilden av att det inte finns utrustning för kvinnor som är bra, godkänd och ändamålsenlig. Frågan är inte på något sätt ny. Flera av mina moderata kollegor har tidigare lyft frågan till det ansvariga statsrådet. Planer har funnits men problemen kvarstår. Försvarsministern har tidigare meddelat att det är viktigt att kunna rekrytera fler kvinnor till det militära försvaret och att kvinnor har likvärdiga villkor, men problemen kvarstår. Hur svårt ska det vara?

Måste ta ansvar

Med anledning av detta har jag skrivit en interpellation till försvarsministern där jag frågar om statsrådet och den feministiska regeringen har för avsikt att ta ansvar för frågan och se till att även kvinnliga soldater får tillgång till godkända ändamålsenliga underkläder.

I en tid när ett militärt angrepp mot Sverige inte kan uteslutas är det ett uppenbart, och allvarligt, problem att vi inte kan förse alla våra soldater – inklusive kvinnor – med bra utrustning.

Nu är det dags på allvar för den rödgröna regeringen att leva upp till sitt namn som en feministisk regering och se till att även kvinnliga soldater förses med ändamålsenliga kläder.

Forrige artikel SD: Stoppa utländska aktörers finansiering av islamism SD: Stoppa utländska aktörers finansiering av islamism Næste artikel Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel