CVE övertygad om att nedmontering stärker extremism

ALMEDALEN. En nedmontering av välfärden har skapat ett utanförskap på många platser. Detta har möjliggjort att islamistisk extremism har vuxit i Sverige, enligt chefen för CVE.

Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) bedömer att det finns omkring 2 000 människor i Sverige som är så extrema i sina åsikter att de är beredda att använda våld.

Centret har funnits i drygt 1,5 år och har uppdrag från regeringen.

– Vi ska motverka inträde i den här typen av organisationer. Vi ska också jobba för ett utträde ur de här organisationerna, säger Jonas Trolle, chef CVE och som har en lång erfarenhet av att arbeta som polis.

Login