Betänkande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. brottsbalken, passlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Förslaget innebär bl.a. följande:

•       Det införs en ny särskild straffskärpningsgrund som innebär att om ett motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

•       Det införs ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

•       Det blir möjligt att besluta om utreseförbud som ska skydda barn från att

föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login