Beslut: Totalförsvaret 2021-2025

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Login