Arméstridskrafternas förmåga ska granskas

ARMÈN. Det har signalerats att arbetet med att stärka arméstridskrafternas förmåga inte går som planerat. Därför ska Riksrevisionen nu granska regeringens och Försvarsmaktens arbete med detta.

Runt 2015 förändrades svenska försvarspolitiken. Innan dess var Försvarsmakten mycket inriktad på internationella insatser. Men det förändrades till att fokusera på att bygga upp det nationella försvaret.

I försvarsinriktningsperioden 2016-2020 skulle det största fokuset vara att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och stärka totalförsvaret. Bland annat skulle ett antal arméförband skapas och huvuddelen av arméförbanden organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå.

Men arméstridskrafterna bedöms ännu inte ha utvecklats så som riksdagen beslutade för perioden. Riksrevisionen har fått signaler om att arbetet inte går som planerat.

Login