GD blir utredare i blåljusutredningen

KRISBEREDSKAP. Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, har utsetts av regeringen till  särskild utredare med uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för en effektivare och mer samordnad alarmering av polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Det blir Erna Zelmin-Ekenhem som ska leda utredningen om en effektivare och mer samordnad alarmering av polis, räddningstjänst och ambulans, meddelade regeringen under tisdagen. 

– Det finns ett tydligt behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering. Det är glädjande att generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har tackat ja till uppdraget som särskild utredare, kommenterar inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade i november 2015 om kommittédirektiven för en samordnad alarmeringstjänst. Regeringens inriktning är att en nationell alarmeringsfunktion ska kunna ta emot och behandla larm som kräver omedelbara hjälpinsatser från samhällets sida, till exempel vid bränder, trafikolyckor, ingripanden vid våldsbrott, utsläpp av farliga ämnen eller vid livshotande sjukdomstillstånd.

Login