Antalet Nato-övningar ökar

TRÄNING. Övningarna med Nato och dess medlemsländer har växt både i antal och storlek. Budgeten för övningar har ökat rejält, men trots det når man inte riktigt upp till Rysslands nivå.

En rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) visar att antalet Natoövningar har ökat och blivit större sedan 2014. Det är Rysslands illegala annektering av Krimhalvön samma år som ses som startskott för ökningen. 

Antalet övningar per år har under fem år fördubblats, till 310 genomförda övningar 2019.

I rapporten beskrivs övningarna nu som mer komplexa samt större och med fler soldater, vilket är ett tecken på att budgeten ökat.

Login