Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser

SÄKERHET. Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som har använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse, har riksdagen beslutat.

I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området.

Beslutet innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelandena och får rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position i dessa särskilda fall.

Login