Linde: "Vi måste stärka EU:s roll i Arktis"

NORDISKT MINISTERMÖTE. Klimatförändringarna måste stå i centrum vid varje politiskt samtal om Arktis, enligt utrikesminister Ann Linde (S). Hon vill se ett mer strategiskt nordiskt samarbete kring Arktis, men framför allt hoppas hon på större intresse från den nya EU-kommissionen.

När de nordiska utrikesministrarna samlas i ett panelsamtal om Arktis, är utrikesminister Ann Linde (S) en av dem som väljer att ha ett tydligt fokus på klimatet i sitt anförande.

– Den största utmaningen i Arktis är klimatförändringarna. De får sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser. Klimatet borde stå i centrum för varje diskussion om Arktis, säger Ann Linde.

I framtiden hoppas hon på att Norden utvecklar sitt arbete i Arktiska rådet ytterligare, men hon hoppas också på att EU vaknar till ordentligt.

Login