10 hetaste säkerhetsdebatterna 2019

TIO-I-TOPP. Kärnvapen, vapenbrott, it-säkerhet och nationell migrationspolitik – det är några av de debattämnen som engagerat Altinget Säkerhets läsare allra mest under året som har gått. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott

Olagligt innehav av skjutvapen ska dömas som grovt vapenbrott. I nuläget ger politikerna sken om att vapenlagarna är striktare än vad de är, skriver partiledaren för Medborgerlig samling.

2. Thomas Morell (SD): Rastplatser förknippas med obehag

Rån och stöld av gods gör att rastplatser förlorar funktionen av att vara en plats för vila. Vi måste därför satsa på ökad polisiär närvaro i trafikmiljön, skriver Thomas Morell (SD).

3. Piratpartiet: Styrande partier besatta av övervakning

Övervakningssamhället har sålts in som ett sätt att öka vår trygghet och säkra våra rättigheter, men datalagringen bryter mot tidigare EU-direktiv och kränker medborgarnas integritet. Det skriver Katarina Stensson, vice partiledare för Piratpartiet.

4. Concord: Vi måste ansluta oss till koalitionen

Utredningen av den svenska migrationspolitiken har fått för kort tid på sig. Det, i kombination med politiskt tryck, riskerar att skada rättssäkerheten för människor på flykt. Det skriver åtta medlemsorganisationer i Concord Sverige. 

5. "8 av 10 myndigheter har svårt att upprätthålla rätt säkerhetsnivå"

Det finns inte trovärdigt skydd till många säkerhetskänsliga verksamheter och 8 av 10 myndigheter har svårt att upprätthålla rätt informationssäkerhetsnivå, skriver Jakob Delden, PA Consulting.

6. Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme

Klimathotet är den mest akuta säkerhetsfrågan i dag, men får mindre utrymme i debatten än militära hot. Vi bör inrätta ett nationellt krislager, en självförsörjningsstrategi även för läkemedel och att bördig åkermark skyddas, skriver Hanna Lidström och Wanja Kaufmann från Grön ungdom.

7. SD: Peter Eriksson måste ta korruptionen på allvar

Det saknas satsningar från regeringen och biståndsminister Peter Eriksson (MP) för att motverka korruption i biståndet. Det är allvarligt att Sida investerat stort i den skarpt kritiserade biståndsorganisationen ICTSD, skriver Ludvig Aspling (SD).

8. IKFF: Ensidig rapport med en förlegad syn på kärnvapen

Rapporten som undersöker potentiella konsekvenser av en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud saknar en trovärdig säkerhetspolitisk analys, skriver Gabriella Irsten, IKFF.

9. Aspling (SD): Stoppa investering i bank styrd av kinesiska staten

Sverige borde inte investera i en bank som praktiskt taget styrs av kinesiska staten och som kör över mänskliga rättigheter, skriver Ludvig Aspling (SD).

10. Fi: Sveriges roll i konflikten i Jemen, stridshök eller fredsduva?

Om Sverige ska ha en trovärdig feministisk utrikespolitik kan vi inte sälja vapen till krigförande länder. Regeringen måste omedelbart stoppa vapenexporten till länder inblandade i konflikten i Jemen, skriver Jaime Gomez, Mats Ekenger och Saga Tullgren från Feministiskt initiativ.

Forrige artikel Debatt: 8 av 10 myndigheter har svårt att upprätthålla rätt säkerhetsnivå Debatt: 8 av 10 myndigheter har svårt att upprätthålla rätt säkerhetsnivå Næste artikel V: Sverige måste kritisera varje brott mot internationell rätt V: Sverige måste kritisera varje brott mot internationell rätt
Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

DIPLOMATI. Säkerhetspolitik ska inte längre hållas utanför Arktiska rådet, anser Ryssland, som nästa år sätter sig på rådets ordförandestol. En expert tvivlar dock på att Ryssland kommer att lyckas sätta säkerhetspolitik på rådets formella agenda.